Organosyn lifesciences ltd

Офіційні Правила Благодійної Акції "Поміч малечі – завжди доречі" - Organosyn


Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
News
Офіційні Правила Благодійної Акції
22 / 08 / 2018

Офіційні Правила Благодійної Акції "Поміч малечі – завжди доречі"

1. Організатор та Виконавець Благодійної Акції

1.1.Організатором та Виконавцем Благодійної Акції «Поміч малечі – завжди доречі» (надалі – Благодійна Акція/Акція) є ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД» (адреса для листування: вулиця Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 8, Київ, Київська, 04112), надалі – Організатор/Виконавець.

 

2. Основні положення

2.1. Благодійна Акція організована з метою збору коштів для вихованців дитячих будинків:

- Андрієво-Іванівська школа інтернат для дітей сиріт, Одеської області

- Обласний спеціалізований будинок дитини «Зелений Гай», м. Харків

- Школа-інтернат, смт. Залізничне, Запорізької області

- Будинок дитини  м. Кам'янське, Дніпропетровської області

- Дитячий будинок «Оріана» м. Борислав, Львівської області

- Тульчинський обласний спеціалізований будинок для дітей з ураженнями центральної нервової системи, Вінницької області

- Прилуцький обласний ДД «Надія», Чернігівської області.

- Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини, м. Рівне.

 

2.2.Благодійна Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій: Автономної Республіки Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей (районах проведення ООС).

2.3. Благодійна Акція триватиме з 15 серпня 2018 року по 30 грудня 2018 року (включно), далі – Період проведення Акції.

2.4. За підсумками проведення Благодійної Акції Виконавець з нагоди Дня Святого Миколая не пізніше 31 грудня 2018 року забезпечує придбання та вручення вихованцям дитячих будинків подарунків на загальну суму 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень) на кожен із зазначених в п. 2.1. дитячих будинків, або здійснить переказ коштів у зазначеній сумі на рахунок кожного із зазначених дитячих будинків.

2.5. В рамках Акції кошти для придбання подарунків вихованцям дитячих будинків та/або переказу на рахунок кожного з дитячих будинків згідно п. 2.4. цих Правил акумулюються за рахунок продажу споживачам таких лікарських засобів (препарати-учасники Акції):

- КОМБІГРИП®, таблетки (реєстраційне посвідчення UA/2913/01/01);

- КОМБІГРИП ДЕКСА® (реєстраційне посвідчення UA/2068/01/01);

- КОМБІГРИП®, мазь (реєстраційне посвідчення UA/1920/02/01);

- КОМБІГРИП ХОТ СІП® (реєстраційні посвідчення UA/11503/01/01, UA/11504/01/01);

- КОМБІСПАЗМ® (реєстраційне посвідчення UA/3088/01/01);

- КОМБІСПАЗМ® ГАСТРОКОМФОРТ (реєстраційне посвідчення UA/15710/01/01);

- ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ (реєстраційне посвідчення UA/12794/01/01);

- ЗОТЕК®-200 (реєстраційне посвідчення UA/11501/01/01);

- ЗОТЕК®-300 (реєстраційне посвідчення UA/11501/01/02);

- ЗОТЕК®-400 (реєстраційне посвідчення UA/11501/01/03).

З кожної проданої споживачу упаковки препаратів-учасників Акції 1 (одна) гривня відраховується на збір коштів до досягнення загальної суми в розмірі 240 тис. грн. (із розрахунку по 30 тис. грн. на один дитячий будинок) для вихованців дитячих будинків згідно п. 2.4. цих правил. Відрахування зазначених сум здійснюється Виконавцем на підставі даних про кількість проданих споживачам упаковок ТОВ «ПРОКСІМА РІСЕРЧ».

 

3.   Умови участі в Благодійній Акції

3.1. Учасниками Благодійної Акції є:

- споживачі, які придбають впродовж Періоду проведення Акції препарати-учасники Акції;

- аптеки, які добровільно приєдналися до Акції та виконують умови участі впродовж Періоду проведення Акції;

- дитячі будинки, зазначені в п. 2.1. цих Правил;

- Виконавець.

3.2. Споживачі беруть участь в Акції шляхом придбання будь-якого з препаратів-учасників Акції протягом Періоду проведення Акції. Від вартості будь-якого придбаного споживачем препарату-учасника Акції 1 (одна) гривня відраховується на збір коштів до досягнення сум коштів, передбачених п. 2.4., 2.5. цих Правил, для придбання подарунків вихованцям дитячих будинків.

3.3. Участь аптек у Благодійній Акції полягає у інформаційному забезпеченні проведення Акції шляхом розповсюдження інформації про Акцію серед якомога більшої кількості клієнтів аптеки (споживачів). Учасником Благодійної Акції може стати будь-яка аптека, яка виконає зазначені нижче умови:

-              зареєструється в соціальній мережі Facebook на сторінці Акції «Поміч малечі – завжди доречі» та розмістить на ній фото колективу аптеки, підписати фразою: «Наша аптека (назва, адреса) допомагає дитячим будинкам разом з компанію ТОВ «Органосін ЛТД»;

-              забезпечить розміщення впродовж Періоду проведення Акції в приміщенні аптеки наданих Виконавцем інформаційних матеріалів про Благодійну Акцію, призначених для клієнтів аптеки;

-              забезпечить працівників (провізорів) аптеки наданими Виконавцем інформаційними матеріалами про Благодійну Акцію, призначеними для провізорів;

-              забезпечить пропонування до продажу препаратів-учасників Акції клієнтам аптеки (споживачам) згідно вимог чинного законодавства в межах показань, встановлених відповідними інструкціями для медичного застосування лікарських засобів.

3.4. Участь дитячих будинків у Благодійній Акції полягає в інформуванні Виконавця про кількість, вік, індивідуальні потреби та інтереси вихованців дитячого будинку, забезпеченні передачі вихованцям дитячого будинку подарунків та забезпеченні можливості контролю Виконавцем отримання подарунків вихованцями дитячого будинку. Подарунки на суму, зазначену в п. 2.4. цих Правил, придбаються:

а) Виконавцем згідно наданої адміністрацією дитячого будинку інформації про кількість, вік, індивідуальні потреби та інтереси вихованців дитячого будинку та передаються дитячому будинку для подальшого розповсюдження серед його вихованців, або

б) дитячим будинком згідно індивідуальних потреб та інтереси вихованців дитячого будинку, і розповсюджуються серед вихованців дитячого будинку.

Виконавець через своїх представників має право здійснювати контроль розподілу подарунків серед вихованців дитячого будинку в момент роздачі подарунків.

3.5. Виконавець забезпечує аптеки, що приєдналися до Акції, інформаційними матеріалами про Акцію для розміщення у приміщенні аптеки та для провізорів. Виконавець на підставі інформації щодо продажів споживачам препаратів-учасників Акції самостійно відраховує і акумулює суми, призначені для придбання подарунків вихованцям дитячих будинків, та здійснює подальше придбання подарунків, або перераховує їх на рахунок дитячого будинку для подальшого придбання подарунків дитячим будинком самостійно. У випадку, якщо обсяги реалізації препаратів-учасників Акції виявляться недостатніми для досягнення сум коштів, що передбачені п. 2.4. цих Правил, на придбання подарунків Виконавець залучає власні кошти для досягнення таких сум. Вибір та придбання подарунків Виконавцем здійснюється на підставі інформації, наданої дитячими будинками. Доставка придбаних Виконавцем подарунків до дитячого будинку забезпечується Виконавцем. У випадку перерахування коштів згідно п. 2.4. цих Правил безпосередньо на рахунок дитячого будинку, вибір та придбання подарунків для вихованців дитячого будинку здійснюється дитячим будинком.

 

4.   Порядок і спосіб інформування про умови Благодійної Акції

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил  в соціальній мережі Facebook на сторінці Акції «Поміч малечі – завжди доречі» та на Інтернет веб-сайті www.organosyn.com.ua. Виконавець має право здійснювати фото- та/або відеозйомку вручення подарунків вихованцям дитячих будинків з метою подальшого розміщення таких матеріалів в якості звітності за результатами проведення Акці  в соціальній мережі Facebook на сторінці Акції «Поміч малечі – завжди доречі» та на Інтернет веб-сайті www.organosyn.com.ua. Звітність щодо результатів проведення Акції буде розміщуватися в соціальній мережі Facebook на сторінці Акції «Поміч малечі – завжди доречі» та на Інтернет веб-сайті www.organosyn.com.ua.

4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/ Виконавцем Акції протягом всього Періоду  проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження   Організатором/Виконавцем. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на сторінці в мережі Facebook на сторінці Акції «Поміч малечі – завжди доречі» та на Інтернет веб-сайті www.organosyn.com.ua.

 

5.   Інші умови

5.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому, будь-які зобов’язання Організатора/Виконавця щодо такого учасника Акції вважаються припиненими з моменту відмови Учасника Акції від участі в Акції.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.