Фармаконагляд

Система Фармаконагляду ТОВ "ОРГАНОСІН ЛТД" направлена на те, щоб:

 • досліджувати будь-які побічні реакції, що виникають у пацієнтів;
 • моніторити ефективність лікарських засобів;
 • здійснювати збір, аналіз та узагальнювати інформацію про безпеку лікарських засобів;
 • проводити постмаркетингові дослідження.

Здійснення фармаконагляду в Україні регламентується наказом МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування», який гармонізований з вимогам ВООЗ (чинної редакції).

Фармаконагляд – це наука і дії, пов'язані з виявленням, оцінкою, розумінням і запобіганням небажаних реакцій або будь-яких інших проблем, пов'язаних з лікарськими засобами (ВООЗ).

Індивідуальне повідомлення про небажану реакцію - повідомлення, що описує підозрювану небажану реакцію, яка пов’язана з призначенням одного чи кількох лікарських засобів (або препаратів) певному пацієнту.

Небажана лікарська реакція - реакція організму на лікарський засіб, пов'язана із застосуванням лікарського засобу в рекомендованих дозах.

Небажане явище – будь-які несприятливі зміни в стані здоров'я пацієнта, якому призначався лікарський засіб, незалежно від причинно-наслідкового зв'язку з його застосуванням.

Серйозна реакція – це небажана лікарська реакція, яка включає будь-яке з перерахованого нижче:

 • смерть;
 • життєвонебезпечний стан;
 • госпіталізація або її продовження;
 • стійка виражена непрацездатність (інвалідність);
 • вроджена аномалія розвитку.

Спонтанне повідомлення - повідомлення, надане за власною ініціативою медичним фахівцем або споживачем, яке містить опис одного або кількох підозрюваних небажаних лікарських реакцій у пацієнта, який отримав один або декілька лікарських засобів та яке не є результатом будь-якого дослідження чи організованого збору даних

Цільове спонтанне повідомлення - спосіб, що забезпечує моніторинг та реєстрацію всіх або певних аспектів безпеки застосування лікарських засобів у певної групи пацієнтів, які отримують лікування.

Шановні пацієнти та колеги, якщо ви маєте будь-яку інформацію про побічну реакцію та/або відсутність ефективності лікарського засобу компанії ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД», будь ласка, заповніть форму, що наведена нижче.

Дякуємо Вам заздалегідь за надання інформації. Будь-яка надана Вами інформація є важливою для нас та якості наших продуктів!

 • Інформація про пацієнта
 • Інформація про підозрюваний лікарський засіб, вакцину, туберкулін
  Кількість прийомів на день*
  шт.
  Доза препарату на 1 прийом*
  мг.
 • Інформація про призначення підозрюваного лікарського засобу, вакцини, туберкуліну
  Так
  Нi
  Так
  Нi
 • Інформація про повідомника
 • Інформація про лікаря, заклад охорони здоров’я та місце проживання пацієнта, у якого спостерігалась побічна реакція лікарського засобу, вакцини, туберкуліну, та/або відсутність ефективності лікарського засобу, та/або несприятлива подія після імунізації/туберкулінодіагностики
Важливе: Повідомлення не є формальним визнанням того, що медичний персонал, установа, виробник або лікарський засіб були причиною чи будь-яким іншим чином сприяли побічній реакції/дії.
*Поля обов'язкові до заповнення
...